Tin Cokyvina

BCTC quý 4 năm 2022

(18/01/2023)

 BCTC quý 4 năm 2022

BCTC quý 4 năm 2022

(18/01/2023)

 BCTC quý 4 năm 2022

BCTC quý 4 năm 2022

(18/01/2023)

 BCTC quý 4 năm 2022

Nghị quyết và BBH ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

(23/11/2022)

 Nghị quyết và BBH ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

(11/11/2022)

 Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo đấu giá không thành

(07/11/2022)

 Thông báo đấu giá không thành

Tài Liệu ĐHCĐ bất thường

(01/11/2022)

 Tài Liệu ĐHCĐ bất thường

Thông báo thay đổi nhân sự

(01/11/2022)

 CKV_Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo đấu giá tài sản COKYVINA (21 xe ô tô)

(21/10/2022)

 Thông báo đấu giá tài sản COKYVINA (21 xe ô tô)

Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2022

(20/10/2022)

 Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2022


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh