Tin Cokyvina

Báo cáo kết quả chào bán thêm Cổ phiếu ra công chúng của CKV

(27/09/2022)

 Báo cáo kết quả chào bán thêm Cổ phiếu ra công chúng của CKV 

Báo cáo kết quả đợt chào bán Cổ phiếu ra công chúng gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

(20/09/2022)

 Báo cáo kết quả đợt chào bán Cổ phiếu ra công chúng gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Nghị quyết của HĐQT về việc kết thúc đợt chào bán Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ra công chúng của Công ty Cổ phần COKYVINA

(20/09/2022)

 Nghị quyết của HĐQT về việc kết thúc đợt chào bán Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ra công chúng của Công ty Cổ phần COKYVINA

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản CKV

(14/09/2022)

 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản CKV

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 02 dây chuyền sản xuất cáp thả FTTH KH-60 PLC+IPC

(07/09/2022)

 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 02 dây chuyền sản xuất cáp thả FTTH KH-60 PLC+IPC

Báo cáo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ

(05/09/2022)

 Báo cáo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

(19/08/2022)

 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ

(19/08/2022)

 Báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ

BCTC bán niên năm 2022 đã soát xét

(15/08/2022)

 BCTC bán niên năm 2022 đã soát xét

Thông báo đấu giá - CKV tại PTI và tài liệu kèm theo

(05/08/2022)

Thông báo đấu giá - CKV tại PTI và tài liệu kèm theo


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh