Tin Cokyvina

Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán

(14/03/2019)

 Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán

Thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp

(06/03/2019)

 Thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cokyvina lần thứ 13

(06/03/2019)

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cokyvina lần thứ 13

Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của Công ty

(31/01/2019)

 Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của Công ty

Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý IV năm 2018

(28/01/2019)

Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 toàn Công ty

(19/10/2018)

 Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 toàn Công ty

Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

(17/08/2018)

 Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý II năm 2018

(30/07/2018)

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 12

(10/07/2018)

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 12

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2018

(03/07/2018)

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2018


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh