Tin Cokyvina

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

(05/06/2024)

 Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

BCTC tổng hợp quý I năm 2024

(23/04/2024)

 Báo cáo tài chính tổng hợp quý I năm 2024

Thông báo cấp lại sổ cổ đông cho Ông Phạm Ngọc Ninh

(16/04/2024)

 Thông báo cấp lại sổ cổ đông cho Ông Phạm Ngọc Ninh

Thông báo cấp lại sổ cổ đông cho Bà Vũ Thị Thêm

(16/04/2024)

 Thông báo cấp lại sổ cổ đông cho Bà Vũ Thị Thêm

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

(15/03/2024)

 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Công bố Thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

(15/03/2024)

Công bố Thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đăng ký Kinh doanh thay đổi lần thứ 16 Công ty COKYVINA

(15/03/2024)

 Đăng ký Kinh doanh thay đổi lần thứ 16 Công ty COKYVINA

Công văn CBTT Giấy ĐKKD thay đổi lần thứ 16

(15/03/2024)

 Công văn CBTT Giấy ĐKKD thay đổi lần thứ 16

Thông báo thay đổi nhân sự

(15/03/2024)

 Thông báo thay đổi nhân sự

Nghị Quyết phiên họp thứ nhất của HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

(12/03/2024)

 Nghị Quyết phiên họp thứ nhất của HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh