Tin Cokyvina

BCTC quý IV năm 2023

(19/01/2024)

 BCTC quý IV năm 2023

Nghị quyết họp HĐQT của Công ty Cổ phần Cokyvina

(27/10/2023)

 Nghị quyết họp HĐQT của Công ty Cổ phần Cokyvina

Báo cáo tài chính Quý III năm 2023

(20/10/2023)

 Báo cáo tài chính Quý III năm 2023

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

(14/08/2023)

 Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

BCTC tổng hợp quý II năm 2023

(19/07/2023)

 BCTC tổng hợp quý II năm 2023

Sửa đổi điều lệ và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung ĐKDN

(23/05/2023)

Sửa đổi điều lệ và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung ĐKDN

Thông báo lại về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

(12/05/2023)

 Thông báo lại về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

Nghị quyết về việc chốt lại ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2022

(12/05/2023)

 Nghị quyết về việc chốt lại ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2022

Nghị Quyết số 03 về việc chi trả cổ tức năm 2022

(09/05/2023)

 Nghị Quyết số 03 về việc chi trả cổ tức năm 2022

Thông báo về ngày ĐKCC chốt DS cổ đông nhận cổ tức năm 2022

(09/05/2023)

 Thông báo về ngày ĐKCC chốt DS cổ đông nhận cổ tức năm 2022


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh