Tin Cokyvina

BCTC bán niên năm 2022 đã soát xét

(15/08/2022)

 BCTC bán niên năm 2022 đã soát xét

Thông báo đấu giá - CKV tại PTI và tài liệu kèm theo

(05/08/2022)

Thông báo đấu giá - CKV tại PTI và tài liệu kèm theo

TB giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

(29/07/2022)

 TB giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

(29/07/2022)

 Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2022

(20/07/2022)

 Báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2022

Thông báo chào bán cổ phiếu PTI

(20/07/2022)

 Thông báo chào bán cổ phiếu PTI

Thông báo mua cổ phiếu CKV của TGĐ kiêm TV HĐQT Công ty

(14/07/2022)

 Thông báo mua cổ phiếu CKV của TGĐ kiêm TV HĐQT Công ty

Giấy xác nhận chào bán cp PTI và bản cáo bạch

(13/07/2022)

 Giấy xác nhận chào bán cp PTI và bản cáo bạch

Giấy xác nhận chào bán cp PTI và bản cáo bạch

(13/07/2022)

 Giấy xác nhận chào bán cp PTI và bản cáo bạch

BCTC kiểm toán năm 2021 sau điều chỉnh

(30/06/2022)

 BCTC kiểm toán năm 2021 sau điều chỉnh


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh