Tin Cokyvina

Thông báo cấp lại sổ cổ đông cho Ông Phạm Ngọc Ninh

(16/04/2024)

 Thông báo cấp lại sổ cổ đông cho Ông Phạm Ngọc Ninh

Thông báo cấp lại sổ cổ đông cho Bà Vũ Thị Thêm

(16/04/2024)

 Thông báo cấp lại sổ cổ đông cho Bà Vũ Thị Thêm

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

(15/03/2024)

 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Công bố Thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

(15/03/2024)

Công bố Thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đăng ký Kinh doanh thay đổi lần thứ 16 Công ty COKYVINA

(15/03/2024)

 Đăng ký Kinh doanh thay đổi lần thứ 16 Công ty COKYVINA

Công văn CBTT Giấy ĐKKD thay đổi lần thứ 16

(15/03/2024)

 Công văn CBTT Giấy ĐKKD thay đổi lần thứ 16

Thông báo thay đổi nhân sự

(15/03/2024)

 Thông báo thay đổi nhân sự

Nghị Quyết phiên họp thứ nhất của HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

(12/03/2024)

 Nghị Quyết phiên họp thứ nhất của HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 

BCTC quý IV năm 2023

(19/01/2024)

 BCTC quý IV năm 2023

Nghị quyết họp HĐQT của Công ty Cổ phần Cokyvina

(27/10/2023)

 Nghị quyết họp HĐQT của Công ty Cổ phần Cokyvina


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh