Tin Cokyvina

Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2019

(21/01/2020)

 Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2019

BCTC tổng hợp quý 3 năm 2019

(18/10/2019)

 BCTC tổng hợp quý 3 năm 2019

Thông báo trúng tuyển tại VNPT Đăk Lăk

(01/10/2019)

 Thông báo trúng tuyển tại VNPT Đăk Lăk

Thông báo tuyển dụng tại VNPT Đăk Lắk

(30/08/2019)

Thông báo tuyển dụng tại VNPT Đăk Lắk

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 sau kiểm toán

(19/08/2019)

 Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 sau kiểm toán

Thông báo nghỉ chế độ của PTGĐ Phan Văn An

(19/07/2019)

 Thông báo nghỉ chế độ của PTGĐ Phan Văn An 

Công bố thông tin ký HĐ Kiểm toán BCTC năm 2019

(15/07/2019)

 Công bố thông tin ký HĐ Kiểm toán BCTC năm 2019

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

(01/07/2019)

 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sửa đổi nội dung tờ trình xây dựng cơ chế trả tiền lương cho CT HĐQT

(26/06/2019)

 Sửa đổi nội dung tờ trình xây dựng cơ chế trả tiền lương cho CT HĐQT

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

(18/06/2019)

 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh