Tin Cokyvina

Thông báo chốt lại danh sách cổ đông năm 2020

(22/05/2020)

 Thông báo chốt lại danh sách cổ đông năm 2020

CV xin hủy DS người sở hữu Chứng khoán

(22/05/2020)

 CV xin hủy DS người sở hữu Chứng khoán

Báo cáo tài chính toàn công ty Quý I năm 2020

(20/04/2020)

 Báo cáo tài chính toàn công ty Quý I năm 2020

Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

(17/04/2020)

 Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công văn xin hủy danh sách cổ đông CKV tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

(07/04/2020)

 Công văn xin hủy danh sách cổ đông CKV tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công văn xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

(07/04/2020)

 Công văn xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

(07/04/2020)

 Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nghị quyết về kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

(31/03/2020)

 Nghị quyết về kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

BCTC 2019 sau kiểm toán

(21/03/2020)

Báo cáo tài chính 2019 sau kiểm toán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020

(03/03/2020)

 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh