Tin Cokyvina

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021

(07/05/2021)

 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021

CV xin hủy Danh sách cổ đông

(07/05/2021)

 CV xin hủy Danh sách cổ đông ngày 200421

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2021

(20/04/2021)

 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2021

Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

(29/03/2021)

 Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã Kiểm toán

(29/03/2021)

 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã Kiểm toán

Thông báo tuyển dụng TTKD VNPT Hà Nội

(11/03/2021)

 Thông báo tuyển dụng TTKD VNPT Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi trụ sở công ty - Trụ sở 178 Triệu Việt Vương

(22/02/2021)

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi trụ sở công ty - Trụ sở 178 Triệu Việt Vương

Thông báo thay đổi trụ sở công ty

(27/01/2021)

 Thông báo thay đổi trụ sở công ty về 178 Triệu Việt Vương Hà Nội

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020

(20/01/2021)

 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020

Đảng bộ công ty tổ chức trao tặng huy hiệu 30 tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Ngọc Ninh - Chủ tịch HĐQT, Bí Thư Đảng ủy Công ty

(17/12/2020)

Đảng bộ công ty tổ chức trao tặng huy hiệu 30 tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Ngọc Ninh - Chủ tịch HĐQT, Bí Thư Đảng ủy Công ty


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh