Tin tài chính chứng khoán

UBCKNN công bố danh sách Công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận năm 2012 (đợt 2) (28/12/2011)

(30/12/2011)


        Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2012 (đợt 2):

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

3. Công ty TNHH BDO Việt Nam

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - TDK

5. Công ty TNHH Kiểm toán KSI Việt Nam

6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

7. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

8. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT

 


 

(UBCKNN)
 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh