Tin trong nước

Doanh nghiệp chấm điểm các bộ: Tất cả... trung bình!

(29/12/2011)

 

 

 

picture
 
Ở nửa trên của bảng xếp hạng, Bộ Tư pháp đạt điểm cao nhất là 59,01 điểm/100 điểm.
 

Báo cáo đánh giá về chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật kinh doanh của các bộ (Ministerial Effectiveness Index - MEI) công bố sáng 28/12 tại Hà Nội đã đưa ra những kết luận không mấy lạc quan.

Được thực hiện bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), bản báo cáo đã đưa ra một bức tranh khá tổng thể về hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của 14 bộ có chức năng nhiệm vụ gắn liền với doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh.

Kết quả, cả 14 cơ quan bộ đều có điểm tổng hợp nằm ở nửa trên của nhóm trung bình, tức là không có “yếu”, “kém”, nhưng cũng không có “khá”, “tốt”.

Đạt điểm thấp nhất là Bộ Tài nguyên và Môi trường với 51,37 điểm/100 điểm; tiếp theo là Bộ Giao thông Vận tải với 52,1 điểm; Bộ Xây dựng 51,93 điểm; Bộ Y tế với 52,22 điểm.

Ở nửa trên của bảng xếp hạng, Bộ Tư pháp đạt điểm cao nhất là 59,01 điểm/100 điểm, tiếp theo là Bộ Lao động - Thương binh và xã hội với số điểm là 58,51; Bộ Kế hoạch và Đầu tư 56,59 điểm.

Các bộ còn lại có số điểm nằm giữa hai khoảng nói trên. Mức chênh lệch điểm số giữa bộ có điểm cao nhất và bộ có điểm thấp nhất chỉ là 7,64 điểm tính trên thang điểm 100.

Để hoàn tất báo cáo này, VCCI đã tiến hành điều tra từ 207 hiệp hội doanh nghiệp, đại diện cho 419.641 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên toàn quốc.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nói về căn bản, cộng đồng doanh nghiệp đã ghi nhận cố gắng của các bộ trong việc “thực hiện vừa đủ các chức năng của mình”, trong khi “chưa nhìn thấy ở các bộ những nỗ lực cần thiết để thực hiện các công việc của mình một cách hiệu quả”.

Chỉ số MEI cũng cho thấy trong thời gian tới, vẫn cần rất nhiều nỗ lực cải cách từ tất cả các bộ và ở tất cả các khía cạnh của hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật.

Tiếp sau việc xây dựng và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật này cũng được tiên liệu sẽ gây nên những phản ứng khác nhau trong công luận, nhất là từ phía các bộ, những cơ quan được xếp hạng.

 

ANH MINH

28/12/2011

VnEconomy (Báo điện tử - Thời báo Kinh tế Việt Nam) 

 

 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh