Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 01/11/2011 

Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2011/NQ-HĐQT ngày 01/11/2011 về việc " Triển khai dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất thuê có thời hạn( Xây dựng kho bãi, tiếp nhận hàng hoá) sang đất ở tại đô thị của khu đất công ty tại hải Phòng" như sau:

 


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh