Báo cáo quản trị công ty quý I năm 2011 

Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông xin thông báo về tình hình quản trị quý I năm 2011 của công ty như sau :


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh