Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán 

Công ty Cổ phần COKYVINA xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán . File đính kèm dưới đây:


 
Vàng và tỷ giá
Bảng giá chứng khoán
 
 
Ngoại tệ VNĐ

Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh